MBJ Electronics s.c.
English version Nasza firma Produkty Kontakt
Przyrządy pomiarowe
przenośne

Wyważarka

Systemy ciągłego monitorowania

Czujniki

Kable, magnesy
i akcesoria montażowe

Oprogramowanie


Kilka słów o naszej firmie


Firma MBJ electronics jest polskim producentem aparatury przeznaczonej do drganiowej diagnostyki maszyn. Od początku istnienia firmy tj. od 1992 roku z powodzeniem staramy się zaspokajać rosnące potrzeby przemysłu. Stale dążymy do wykorzystywania w naszych produktach najnowszych technologii, co gwarantuje ich wysoką jakość i niezawodność. Jednocześnie dokładamy starań aby nasze produkty były proste, funkcjonalne i jak najlepiej spełniały swoje zadanie. W każdym przypadku oferujemy użytkownikowi oprócz sprzętu pomiarowego wiedzę niezbędną do jego pełnego wykorzystania.

Nasza aparatura przeznaczona jest przede wszystkim dla działów mechanicznych, działów remontowych i służb utrzymania ruchu jak również dla jednostek kontroli jakości.

Dlaczego warto mierzyć drgania maszyn i urządzeń?

Głównym zadaniem prowadzenia diagnostyki drganiowej jest lepsza i łatwiejsza weryfikacja maszyn, których remont należy przeprowadzić lub w których wymagana jest wymiana łożysk. Wyniki pomiarów drgań dają nam bieżącą informację o stanie maszyny, dzięki czemu remont możemy zaplanować wtedy, gdy jest rzeczywiście wymagany. Podobnie jest z wymianą części np. łożysk, którą dokonujemy w momencie, gdy są rzeczywiście zużyte. Ponadto analiza drgań ułatwia ustalenie pospolitych przyczyn złego stanu maszyn i urządzeń wirujących np. niewyważenie czy nieosiowe ustawienie wałów.

Ogólnie można powiedzieć, że prowadzenie systematycznych pomiarów drgań daje wiele możliwości oszczędzania i zmniejszania kosztów związanych z remontami, utrzymaniem ruchu i eksploatacją urządzeń. Należą do nich przede wszystkim:

  wydłużenie okresów międzyremontowych,
  pomoc w eliminacji niespodziewanych awarii,
  optymalne wykorzystanie części zamiennych np. łożysk,
  proste i szybkie wyważenie elementów wirujących np.     wentylatorów wykonane na miejscu pracy obniża poziom     drgań, poprawia warunki pracy i wydłuża okres  bezawaryjnej     pracy łożysk.